Bai Gong

Chinese Voedingstherapie

In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt voeding als een mogelijke factor gezien die het lichamelijk welzijn kan verstoren. Het eten van verschillende zaken kan gevolgen hebben op het functioneren van organen en daaraan gekoppelde energetische systemen.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde worden voedingsmiddelen dan ook op een bepaalde wijze geclassificeerd en deze classificatie houdt in dat voeding gebruikt kan worden om een eventuele disbalans te herstellen. Dit kan zowel door sommige zaken te verminderen of te verwijderen, maar ook door andere zaken, welke goed voor U zouden zijn, meer te consumeren.