Bai Gong

Osteopatische Geïntegreerde Technieken

De Geïntegreerde Technieken zijn een specifieke osteopatische behandelmethode ontwikkeld door osteopaat Frank de Bakker, het behelst zijn filosofie, zijn visie en zijn behandelmethode. Uitgangspunten zijn de grondbeginselen van de osteopathie zoals beschreven door A.T. Still, de grondlegger van de osteopathie. Still stelde dat vloeistofstromen de drijvende kracht zijn van het functioneren van het menselijk lichaam, zowel metabool, circulatoir als neurogeen. Hij gaf aan dat anatomie aan de basis ligt van het begrijpen en doorgronden van de osteopathie. Frank de Bakker heeft zijn fenomenale kennis over de bouw van het lichaam en de embryologie omgezet in een bijzonder behandelplan.

Anatomie is de wetenschap die de bouw van de organismen in het lichaam beschrijft in al zijn finesses, denk aan organen, spieren, skelet, zenuwstelsel en bloedvaten. Tegenwoordig worden ook de celbiologie, de weefselleer, de genetica en de embryologie tot de anatomie gerekend. De embryologie is hierin zeer belangrijk daar zij aan de basis van de vorming van de anatomische structuren staat. Daarnaast is belangrijk de ontogenese, een onderdeel van de embryologie, die ons vertelt over de samenhang in het ontstaan van verschillende weefselstructuren en de onderlinge interactie in het vormen van die structuren.

Om de embryologie en de ontwikkeling van de embryo tot mens in een duidelijker verband te krijgen, doet Frank de Bakker een beroep op paleontologie die de evolutie beschrijft van het ontstaan van de mens via de lange weg van ongewervelde organismen via chordaten (wel zenuwstelsel, geen wervelkolom) tot de vertebraten (alles wat een wervelkolom heeft). De ontwikkeling van ééncellig organisme tot een mens heeft  meer dan 350 miljoen jaren geduurd.  Eerst zijn de organen voor de stofwisseling aangelegd, dan is het zenuwstelsel ontstaan en later pas het transportsysteem van bloed, botten en spieren. Voor onze gezondheid zijn op de eerste plaats de organen verantwoordelijk, dan een goede besturing door het zenuwstelsel en op de 3e plaats het bewegingsapparaat.

Door deze kennis als basis voor zijn filosofie, visie en behandeling te integreren is de "Geintegreerde Therapie" ontstaan. Zijn ideeën worden steeds meer op waarde geschat en worden uitgedragen als nascholing aan osteopaten in Nederland, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Het lichaam laat weten door pijn of functie- verlies van spieren, botten en gewrichten dat een orgaan niet goed werkt. Met een bewegingsonderzoek van wervelkolom, armen en benen kan de therapeut het slecht werkend orgaan vinden. Dit treedt op voordat in het bloed veranderingen optreden of op andere wijze zichtbaar/ meetbaar is. U voelt wel de spanning of de pijn in het betreffende orgaan als de therapeut erop drukt. Door een ontspanningstechniek op het orgaan uit te oefenen, wordt mede door de verbeterde doorbloeding de functie hersteld.

Met deze behandelmethode zoekt de therapeut de oorzaak van uw klachten. Bij een langzaam begin over langere tijd legt de patiënt niet direct de verbinding van de (pijn-) klacht in bot of spier met een al lang bestaand probleem met borst- of buikklacht.

In het bewegingsapparaat zitten veel meer pijnzintuigen dan in de organen. Het lichaam offert botten en spieren op ten gunste van de organen. Hoe belangrijk het lichaam zijn/ haar organen vindt, ziet U ook door de dubbele zenuwbesturing. De samenwerking van hersenen en darmen ziet U ook in de verrassend gelijkende bouw van de plooien in beide organen.