Bai Gong

NES Provision scan

Het menselijk lichaamsveld (Human Body Field of HBF) kan verstoord raken door toxinen, micro-organismen, elektromagnetische en natuurlijke energievelden, of emotionele, fysieke en andere stressoren/factoren.

NES Provision is een systeem dat uitgebreid vaststelt waar het lichaamsveld blokkeert en waar het informatie of energie verliest. Bovendien laat het systeem zien door welke verstoringen het lichaam minder goed functioneert.