Bai Gong

BSM de Jong® Therapie

Therapie voor behandeling van:


Wat is B.S.M.?

B.S.M. staat voor Brain Stimulating Method. Deze methode zoekt naar het verband tussen het functioneren van het kind en zijn fysieke toestand. Het uitgangspunt is dat leer- en gedragsproblemen zijn terug te voeren op een lichamelijke oorzaak, waardoor prikkels in het centrale zenuwstelsel niet goed worden overgedragen. Door erfelijkheid, zwangerschap, bevalling, ziekte of trauma kunnen stoornissen ontstaan in het vermogen van kinderen om bepaalde stoffen aan te maken, zoals hersenboodschapstoffen (neurotransmitters), enzymen en hormonen. Gevolg is dat bepaalde delen van de hersenen onvoldoende of zwak worden geactiveerd.

De behandeling is er dan ook op gericht de wegen tot het brein weer toegankelijk te maken. Doordat prikkeloverdracht verbeterd, versterkt het centrale zenuwstelsel en wordt deze in balans gebracht.

Onderzoek

Bij het eerste bezoek aan een B.S.M. de Jong® therapeut vindt een uitgebreid onderzoek plaats . Onderdelen van dit bezoek zijn:


Therapie

Op basis van de gegevens uit het onderzoek wordt een oefenprogramma voor het kind vastgesteld. Het therapeutisch samengestelde programma bestaat uit een aantal oefeningen die zijn afgestemd op de aard en oorzaak van de problematiek van het betrokken kind. Dit wordt met u en het kind geoefend. Ook worden zonodig didactische aanwijzingen gegeven. Deze zijn gebaseerd op de gevonden lichamelijke disfuncties van het betrokken kind.

Voor bepaalde beperkingen in de zenuwgeleiding kan een osteopatische behandeling (methode geïntegreerde technieken de Bakker) geadviseerd worden. Er is daarbij altijd een intensieve samenwerking tussen de osteopaat en de B.S.M.-de Jong® therapeute noodzakelijk, omdat mogelijk na het opheffen van de blokkades het oefenschema aangepast moet worden.

Indien van belang worden er tevens voedingsadviezen gegeven.

Tijdens herhalingsbezoeken worden het oefenschema en de didactische adviezen aangepast.

Ontstaan BSM de Jong Therapie:
De methode werd ontwikkeld door Mevr. J.J.E. de Jong-Koutstaal. Het is haar levenswerk te onderzoeken op welke manier en via welke lichaamseigenschappen het zenuwstelsel bewust beïnvloedbaar zou zijn. Het is haar duidelijk geworden dat wanneer een kind dagelijks een voor hem of haar speciaal samengesteld bewegingsprogramma volgt dit opmerkelijke resultaten geeft, die leiden tot verbetering van de problematiek.

 

Therapeute: Jacqueline Goossens 

                        BSM-de Jong® Therapeute

                        Lid van de BBT  registratie nr.  06008